Om

Hemnet och övriga ”nätet” har helt ändrat förutsättningarna för säljare och köpare av bostäder. Däremot har – märkligt nog – inte mäklarnas upplägg mot säljarna ändrats. Är det inte dags att ändra på?

Traditionellt

Steg 1

Du skriver 3- månaders ensamrättsavtal med mäklaren och bestämmer arvodet arvodet utan att veta köparnas intresse.

Steg 2

Din bostad läggs ut på Hemnet och övriga bosidor.

Steg 3

Ni får nu veta köparnas intresse.

HittaKöpare

Steg 1

Din bostad läggs ut på Hemnet och övriga bosidor.

Steg 2

Ni får nu veta köparnas intresse.

Steg 3

När ni vet intresset kan du förhandla arvodet och avgöra med vem du vill slutföra.